Společnost BV-ESTATE Czech Republic, s.r.o.

Společnost BV-ESTATE Czech Republic, s.r.o., byla založena v roce 2009. Původním záměrem společnosti bylo zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí. Během své existence společnost rozšířila své působení na oblast správy nemovitostí, zpracování posudků a projektové dokumentace pro řízení dle stavebního zákona a na zajištění služeb a správy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V současné době je společnost schopna poskytnout kompletní poradenství v oblastni obchodního a stavebního práva. Společnost se zaměřuje na zpracování podnikatelských plánů, ale i řízení krizového managementu. Dnešní podnikatelské prostředí se potýká s velkým množstvím povinností, které podnikatelům plynou z různých právních předpisů a nařízení. Společnost BV-ESTATE Vám pomůže se v tomto prostředí bezproblémů zorientovat včetně agendy daňového poradenství a zpracování účetnictví společnosti.

Pro zaměstnavatele zajišťujeme kompletní zpracování agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně školení zaměstnanců. Jsme také schopni poskytnout služby koordinátora BOZP na staveništi včetně zpracování plánu BOZP pro výstavbu.

Společnost BV-ESTATE Czech Republic, s.r.o., spolupracuje se stavebními společnostmi a dodavateli interiérového vybaní a jsme tak schopni zajistit i realizaci Vašich plánů!