BOZP

Činnost koordinátora BOZP se řídí jednotlivými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten ukládá zadavatelům staveb (stavebníkům, investorům) mnoho povinností, které vycházejí ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Povinnosti zadavatelů staveb:

Kdy je nutné zajistit koordinátora BOZP:

Limity rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.