Zpracování agendy BOZP pro společnosti a pracoviště

Každý zaměstanavatel musí zajistit bepečné pracovní prostředí pro své zaměstnance. Zároveň se musí postarat o školení svých zaměstnanců v oblasti BOZP a PO.

Potřebujete zavést agendu BOZP a PO na pracovišti? Proškolit svoje zaměstnance či zvýšit bezpečnost na pracovištích?

Neváhejte a kontaktujte nás !!!
Zajistíme vám kompletní BOZP dokumentaci a proškolíme vaše zaměstnance.