Činnost koordinátora BOZP

V přípravné fázi koordinátor BOZP

Ve fázi realizace stavby koordinátor BOZP